S odkazem předků

Společnost VÍNO HRUŠKA, založena v roce 2007, si již 8 generací v rodině předává cenné zkušenosti a rady v oblasti pěstování vinic a výroby vína. V okolí Velehradu obhospodařuje téměř 19 ha vinic a stále využívá místního Terroir k výrobě kvalitních a odrůdově charakteristických vín z této oblasti pod značkou VELEHRAD 863.

CYRIL A METODĚJ

Svatý Cyril a Metoděj, takzvaní bratři ze Soluně, jsou označováni jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci misie na Velké Moravě jsou známi především vytvořením písma hlaholice a prosazením staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka.

HLAHOLICE

Hlaholice je nejstarší, dnes již neužívané slovanské písmo vytvořené svatým Cyrilem v období roků 862-863. Písmo bylo vytvořeno pro misii na Velkou Moravu, kde vznikla potřeba souhrnných pravidel pro přijatelný zápis slovanštiny. Hlaholice se využívala zejména pro překlad bohoslužebných textů. Písmo tvořilo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy, později se rozšířilo i do jiných slovanských zemí, kde se nejdéle udrželo v Chorvatsku.

Kde
koupit

Najděte nejbližší vinotéku, kde si můžete koupit vína 863.